Информационный портал

Акт ревізії

Опубликовано - 28 января 2006, в раздел - Новости города Боярка, просмотров - 9 330А К Т
ревізії виконання бюджету та використання бюджетних коштів установами і організаціями, що фінансуються з міського бюджету міста Боярка Києво-Святошинського району.

На виконання доручення ГоловКРУ України (лист від 03.12.2003 року, №08-18/927), згідно плану роботи КРУ в Київській області на І півріччя 2004 року та на підставі посвідчень № № 15 та 16 від 12.01.2004, наказу №169 від 30.12.2003 по КРУ в Київській області ревізійною групою під керівництвом головного контролера-ревізора відділу контролю у сфері органів державної виконавчої влади Гладкого Р.В. та заступника начальника контрольно-ревізійного відділу в Києво-Святошинському районі Смоловик Т.А. проведено ревізію виконання бюджету міста Боярки, перевірки правильності та ефективності використання бюджетних коштів та матеріальних цінностей в установах, організаціях та на підприємствах, що фінансуються з міського бюджету за період з 01.01.2002 року по 01.01.2004 року.

В ревізуємому періоді міським головою працював до 09.04.2002 року Білюк Анатолій Іванович, з 10.04.2002 року міським головою м. Боярка обрано Виборну З.А.. Головним бухгалтером міської ради в ревізуємий період працювали до 31.05.2003 року Сербіна Тетяна Володимирівна, з 03.06.2002 по 09.12.2003 року Гайдамака Лілія Іскандерівна, з 10.12.2003 року по теперішній час В.О. головного бухгалтера Німеко Ольга Василівна. Ревізія розпочата 12.01.2004 і закінчена 01.01.2004 року.
Ревізією встановлено:

Ідентифікаційний код: 04054636 Юридична адреса: 08150 Київська обл., Києво-Святошинський район, м.Боярка, вул. Білогородська, 13 Рахунок в банку: № 2542234 відкритий в Ірпінській філії АППБ “Аваль” МФО: 329961  Форма власності: комунальна Телефони: міського голови – 8298- 42-246 () головного бухгалтера – 8298-40-072 Обсяги бюджетних коштів: 12019,92 тис.грн.
При складанні проекту бюджету м. Боярка на 2002 рік в порушення вимог статті 76 Бюджетного кодексу України не складалися пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію, передбачену п.п. а)-г)

пункту 1, прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів та видатків на наступні три бюджетні періоди та інші показники. Потрібно зазначити, що при затвердженні бюджету м. Боярка на 2002 рік не було належним чином обґрунтовано обсяги окремих джерел надходжень, а саме:
- плата за землю;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності;
- плата за торговий патент;
- адміністративні штрафи;
- інші.
В свою чергу, це вплинуло на стан виконання в 2002 році видаткової частини бюджету.
На протязі 2002 року до міського бюджету вносились зміни, що призвели до збільшення загальних обсягів бюджету по доходах до 4954,05 тис. грн., в тому числі по загальному фонду до 4607,8 тис. грн. та по спеціальному фонду до 346,25 тис.грн. або більше затверджених бюджетних призначень на 88,05 тис. грн. При цьому джерелами збільшення доходної та видаткової частини бюджету було визначено додатково отриману з районного бюджету субвенцію на суму 32,8
тис. грн. (загальний фонд), кошти отриманні на придбання житла для
військовослужбовців в сумі 48,25 тис. грн. (спеціальний фонд), збільшення доходної частини по власних надходженнях бюджетних установ на 6,5 тис.грн. (спеціальний фонд).
Перевіркою достовірності внесення змін в доходну частину бюджету міста Боярка по спеціальному фонду, встановлено, що фактично збільшено видатки за рахунок субвенції отриманої на придбання житла для військовослужбовців на суму 55,75 тис. грн., або більше на 7,5 тис.грн.(які надійшли після письмового звернення голови Боярської міської ради Білюка А.І. до голови Києво-Святошинської райдержадміністрації Власова В.І. (вих. № 777 від 01.11.2002 року). При чому в Звіті про виконання спеціального фонду бюджету за 2002 рік, який зданий в фінансове управління Києво-Святошинської
райдержадміністрації уточнений план по доходах з урахуванням змін по КБК
41030700 “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєних конфліктів у зарубіжних країнах” становить 55,75 тис. грн., а рішенням сесії затверджено доходи в сумі 48,25 тис.грн. Уточнений план згідно Звіту по доходах з урахуванням змін по КБК 24120000 “Власні надходження бюджетних установ” становить 92,0 тис.грн., а згідно розшифровки він складає лише 85,0 тис.грн. і при визначені загальної кількості доходів спецфонду в сумі 346,75 тис.грн. враховано 85,0 тис. грн.

Міський бюджет в 2002 році виконаний по доходах загального фонду на суму 4792,4 тис. грн., або 104,0 відсотка до уточнених показників в сумі 4607,8 тис. грн.
Залишок коштів станом на 01.01.2002 року складає 9673,0 грн., в т.ч.: кошти заблоковані в банку “Україна” в зв”язку з його банкрутством в сумі 20319,0 грн. та станом на 01.01.2003 року в сумі 144860,0 грн., в т.ч.: кошти заблоковані в банку “Україна” в зв”язку з його банкрутством в сумі 14330,0 грн.

Не виконано уточнений план по надходженнях наступних видів податків та платежів:
- податок на прибуток комунальних підприємств - на 250,0 тис. грн.;
- плата за землю - на
441,6 тис. грн.;
- плата за торговий патент - на 45,5
тис. грн.;
- надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній
– на 29,43 тис. грн.
- адміністративні штрафи – на 5,24
тис.грн.;
- комунальний податок - на 3,2
тис. грн.;
- збір на видачу ордера на квартиру - на 0,55 тис.
грн.
Всього бюджетом міста Боярка недоотримано в порівнянні з плановими
показниками доходів на суму 775,2 тис. грн.
Слід відмітити, що по решті надходжень виконання уточненого плану
забезпечено в результаті перевиконання доходів по надходженню єдиного
податку, торгового патенту за гральний бізнес та інших податків і зборів.
(Додаток додається).
Невідповідають дійсності доходи спеціального фонду бюджету, які затверджені
рішенням сесії та які фактично надійшли на суму 39,651 тис.грн., а саме :
- КБК 41030700 “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в
Афганістані та воєних конфліктів у зарубіжних країнах”- 7,5 тис.грн. (згідно
рішення 48,25 тис. грн., фактично 55,75 тис.грн.);
- КБК 240000000 “Інші неподаткові надходження” 31,757 тис.грн. (згідно
рішення 128,131 тис. грн., фактично 159,888 тис.грн.);
- КБК 23020000 “Перерахування підприємствами частки вартості виготовлення
нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог
відповідних стандартів щодо якості продукції” - 0,394 тис.грн. (згідно
рішення кошти не надходили, фактично 0,394 тис.грн.).

Залишок коштів на спеціальних рахунках станом на 01.01.2002 року складає
20660,0 грн., в т.ч.: кошти заблоковані в банку “Україна” в зв”язку з його
банкрутством в сумі 14330,0 грн. та станом на 01.01.2003 року в сумі 35697,0
грн., в т.ч.: кошти заблоковані в банку “Україна” в зв”язку з його
банкрутством в сумі 14330,0 грн.

Потрібно зазначити, що при виконанні бюджету міста Боярка порушено вимоги
статті 22 Бюджетного кодексу України в частині внесення змін до бюджетних
призначень при перевиконанні доходної частини бюджету не менше ніж на 15
відсотків. За 9-ть місяців 2002 року план по доходах в загальний фонд
бюджету виконано на 103 відсотка до затверджених призначень.
Крім того, рішенням сесії не уточнено бюджетні призначення по 3-х дитячих
садках для виплати заробітної плати, видатки на які проведено за рахунок
коштів виділених відповідно до розпорядження голови Боярської міської ради
від 25.12.2002 року № 205 в сумі 45380,0 грн., в т.ч.: за рахунок залишку не
використаних коштів на початок 2002 року в сумі 9673,0 грн. та за рахунок
понадпланових залишків від надходжень до бюджету міста на суму 35707,0 грн.
Хоча п.2 даного розпорядження визначено, що дані видатки необхідно врахувати
при уточнені виконання бюджету міста за 2002 рік.
Разом з тим, в розрізі кодів функціональної класифікації видатків
встановлено не відповідність між видатками загального фонду, що відображені
в Звіті про виконання загального фонду бюджету за 2002 рік, який зданий в
фінансове управління Києво-Святошинської райдержадміністрації та видатками
затвердженими рішенням сесії Боярської міської ради 17 ківтня 2003 року за №
15/551 “Звіт про виконання міського бюджету за 2002 рік” в сумі 16,7 тис.
грн.,
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002
року № 415 кошти резервного фонду використовуються для здійснення заходів по
ліквідації стихійного лиха та наслідків надзвичайних ситуацій, при цьому
міська рада повина розглядати звернення та усі додані до них матеріали
відповідних організацій, які потребують фінансування за рахунок коштів
резервного фонду. Перевіркою встановлено, що Боярською міською радою
зазначені вимоги не виконувалися та кошти по ліквідації стихійного лиха та
наслідків надзвичайних ситуацій не направлялися.
Фактично, проведено видатків за рахунок спеціального фонду міського бюджету
в сумі 390,568 тис. грн.
Таким чином, при виконанні видаткової частини бюджету допускались випадки
фінансування окремих організацій та заходів понад обсяги асигнувань,
визначені бюджетними призначеннями в загальній сумі 39,368 тис. грн., чим
порушено вимоги п. 9 статті 2 та п.1 статті 22 Бюджетного кодексу України.

Бюджет м. Боярка на 2003 рік затверджено рішенням ХХІV сесії ХХІІІ
скликання Боярської міської ради № 13/475 від 30.01.2003 року “Про міський
бюджет на 2003 рік” по доходах та видатках в загальній сумі 5967,4 тис.
грн., в тому числі по загальному фонду – 5577,8 тис. грн. (з яких залишок
коштів на початок року в сумі 144,8 тис.грн), по спеціальному фонду – 389,6
тис. грн. (з яких залишок коштів на початок року в сумі 21,36 тис.грн).
При затвердженні бюджету м. Боярка на 2003 рік в загальному фонду бюджету
резервний фонд не затверджено.
В складі спеціального фонду міського бюджету, бюджет розвитку не
передбачено.
Згідно пояснення Королюк Г.Г. асигнувань на оплату комунальних послуг
доведені відповідно до лімітів споживання. Разом з тим, ліміти споживання
енергоносіїв на 2003 рік в розрізі установ, що фінансуються з місцевого
бюджету м.Боярка в фізичних величинах для перевірки не представлені.
При складанні проекту бюджету м. Боярка на 2003 рік в порушення вимог
статті 76 Бюджетного кодексу України не складалися пояснювальна записка до
проекту рішення, яка повинна містити інформацію, передбачену п.п. а)-г)
пункту 1, прогноз показників відповідного бюджету за основними видами
доходів та видатків на наступні три бюджетні періоди та інші показники.
Потрібно зазаначити, що на мрмент проведення перевірки Звіт про виконання
бюджету міста Боярка сесією міської ради не затверджено.
Таким чином, при виконанні видаткової частини бюджету допускались випадки
фінансування окремих організацій та заходів понад обсяги асигнувань,
визначені бюджетними призначеннями в загальній сумі 1032,23 тис. грн., в
т.ч.: по загальному фонду в сумі 859,05 тис. грн. та по спеціальному фонду в
сумі 173,15 тис. грн., чим порушено вимоги п. 9 статті 2 та п.1 статті 22
Бюджетного кодексу України.

Так, при наявних в бюджетному розписі видатків бюджету м. Боярка бюджетних
призначеннях на 2003 рік по коду Утримання органів місцевого самоврядування
(КФК 010116) в сумі 441,5 тис. грн. фактично профінансовано витрат по цьому
коду в сумі 510,6 тис. грн., тобто на 69,1 тис. грн. більше, ніж затверджено
по загальному фонду в бюджеті м. Боярка.
На утримання навчально-виховного комплексу №1 (КФК 070000 “Освіта”)
при наявних бюджетних призначеннях на 2003 рік в сумі 45,5 тис. грн.,
профінансовано витрат по цьому коду в сумі 68,0 тис. грн. тобто на 22,5
тис. грн. більше, ніж затверджено по загальному фонду в бюджеті м. Боярка.
На фінансування дошкільних установ міста (КФК 070101 “Дошкільна
освіта”) при наявних бюджетних призначеннях на 2003 рік в сумі 1369,8 тис.
грн., профінансовано витрат по цьому коду в сумі 1815,6 тис. грн. тобто на
445,8 тис. грн. більше , ніж затверджено по загальному фонду в бюджеті м.
Боярка.
На фінансування Житлово-комунального господарста (КФК 100000) при
наявних бюджетних призначеннях на 2003 рік в сумі 513,0 тис. грн.,
профінансовано витрат по цьому коду в сумі 643,1 тис. грн. тобто на 130,1
тис. грн. більше. ніж затверджено по загальному фонду в бюджеті м. Боярка
На фінансування видатків на Кульуру і мистецтво (КФК 110000) при наявних
бюджетних призначеннях на 2003 рік в сумі 51,0 тис. грн., профінансовано
витрат по цьому коду в сумі 60,3 тис. грн. тобто на 9,3 тис. грн. більше ,
ніж затверджено по загальному фонду в бюджеті м. Боярка.
На фінансування видатків із здійснення заходів з фізичної культури
і спорту (КФК 130100) при наявних бюджетних призначеннях на 2003 рік в сумі
20,0 тис. грн., профінансовано витрат по цьому коду в сумі 25,8 тис. грн.
тобто на 5,8 тис. грн. більше , ніж затверджено по загальному фонду в
бюджеті м. Боярка.
Фінансування по коду 150107 “Житлове будівництво та придбання житла
військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєних
конфліктів у зарубіжних країнах” в 2003 році було проведено в загальному
обсязі 49,25 тис. грн., при відсутності бюджетних призначень по цьому коду
по загальному фонду бюджету м. Боярка.
Проведеною перевіркою витрат по благоустрою міста встановлено, що протягом
2002-2003 років, управління житлово-комунального господарства при міській
раді не було створено і фінансування по благоустрою міста проводилося через
організацій, які не входять до переліку розпорядників бюджетних коштів, чим
порушено ст. 22 Бюджетного Кодексу України в частині фінансування
організацій, які не входять до переліку розпорядників бюджетних коштів, а
саме: Комунальне підприємство “Облсвітло”, Києво-Святошинські районні
електричні мережі, Спеціалізована монтажно- експлуатаційнадільниця УДАІ ГУ
МВС України в Київській області.
Крім того, Комунальне підприємство “Облсвітло”, Києво-Святошинські районні
електричні мережі, Спеціалізована монтажно- експлуатаційнадільниця УДАІ ГУ
МВС України в Київській області.
не складались бюджетні запити щодо затверджених в міському бюджеті видатків
та міською радою кошториси видатків їм не затверджувалися.
Всього протягом 2002-2003 років в порушення ст. 22 Бюджетного Кодексу
України перераховано коштів міського бюджету в загальній сумі 600801,72
грн. (2002 рік – 217121,24 грн.; 2003 рік- 383680,48 грн.) ,
період Боярським виконкомом на особовий рахунок Боярського МВУЖКГ
перераховувались кошти на благоустрій міста , на підготовку до осінньо –
зимового періоду, на ремонт житлового фонду та утримання комунальних об”
єктів в сумі 504679 грн. , з них : за 4 квартал 2002 року - 94423 грн., за
2003 рік - 410256 грн.
Перевіркою витрачання бюджетних коштів Боярським МВУЖКГ за
період з 01.10.2002 по 01.01.2004 р.р. встановлено незаконне використання
бюджетних коштів в сумі 8533,74 грн., а саме:
Акти списання матеріальних цінностей та акти виконаних робіт відсутні.
Проведеною перевіркою в КП “Комунсервіс” за період з 01.10.2003 по
31.01.2004року, встановлено, що за перевіряємий період Боярським виконкомом
на поточний та бюджетний рахунки КП “Комунсервіс” перераховувались кошти
на благоустрій міста та на ремонт доріг в сумі 128983,21 грн.
Перевіркою використання бюджетних коштів встановлено незаконні
витрати в сумі 2769,60 грн. , а саме:
- платіжним дорученням № 4 від 04.11.03 року на суму 411,60 грн.,
платіжним дорученням № 8 від 11.11.03 р. на суму 411,60 грн., платіжним
дорученням №5 від 21.01.04 року на суму 1646,40 грн. були перераховані
кошти К - Святошинському РВУЖКГ за талони на вивіз мусору для саночистки.
- платіжним дорученням №1 від 18.12.2003 року на
суму 300 грн. проведено оплату за перевірку кошторисної документації КП
“ УКБ Києво- Святошинського району”.
В ході перевірки незаконно витрачені кошти повернуті на
бюджетний рахунок.


Перевіркою дотримання вимог статті 71 Бюджетного кодексу України в
частині створення та використання коштів бюджету розвитку міста встановлено
наступне.
В 2002 році бюджет розвитку міста був затверджений в складі
спеціального фонду міського бюджету в загальній сумі 80,0 тис.грн.
Відповідними рішеннями сесії міської ради про затвердження бюджету міста на
2002 рік та внесенням змін до нього джерелом формування бюджету розвитку
були визначені надходження коштів від відчуження майна, яке знаходиться у
комунальній власності, про те, відсутній додаток до рішення сесії щодо
джерел надходження та напрямків використання коштів бюджету розвитку.
В складі спеціального фонду міського бюджету передбачено бюджет
розвитку в сумі 80,0 тис. грн., про те, відсутній додаток до рішення сесії
щодо джерел надходження та напрямків використання коштів бюджету розвитку.
Протягом року до бюджету розвитку надійшло коштів від відчуження майна, яке
знаходиться у комунальній власності в сумі 50528,5 грн. (продаж ПП “Леді”
частини будівлі дитячого дошкільного закладу “Казка”)
Порушення виявлені при перевірці , а саме, безпідставне перерахування
Боярською міською радою коштів в сумі 1,768 тис.грн. КП “Білоцерківський
домобудівельний комбінат” були усунені протягом 2002 року.
Протягом 2002 – 2003 років звірки між Боярською міською радою та Акціонерним
поштово-пенсійним банком “Аваль” жодного разу не проводились.
При проведені перевірки правильності зарахування адміністративних штрафів в
дохід місцевого бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 230300
“Адміністративні штрафи та інші санкції” встановлено, що протягом 2002 року
в дохід міського бюджету були зараховані адміністративні штрафи в загальній
сумі 5240,00 грн.
Потрібно зазначити, що відповідно до вимог п.6 ст.64 Бюджетного кодексу
України та п.13 ст.2 Закону України “Про Державний бюджет України на 2002
рік” “ ... до місцевих бюджетів зараховуються суми адміністративних штрафів,
що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в
установленому порядку адміністративними комісіями”.
Згідно довідки, представленої Адміністративною комісією виконавчого
комітету Боярської міської ради, протягом 2002 року адмінкомісією було
накладено адміністративних штрафів на загальну суму 625,00 грн., а фактично
сплачено 340,00 грн. Тобто з загальної зарахованої суми адміністративних
штрафів зарахуванню до міського бюджету належить лише 340,00 грн., решта
отриманих адміністративних штрафів в загальній сумі 4900,00 грн. повинна
бути зарахована до державного бюджету.
Протягом 2003 року з 917,00 грн. зарахованих до бюджету міста сум
адміністративних штрафів за протоколами Адміністративної комісії було
сплачено лише 628,00 грн. (накладено 917,00 грн.). Вище вказане свідчить що
в ревізуємо му 2003 році адміністративні штрафи накладені за протоколами
адмінкомісії зараховувались до міського бюджету у відповідності до вимог п.6
ст.64 Бюджетного кодексу України та п.13 ст. 2 Закону України “Про Державний
бюджет України на 2003 рік”.
Також окремо потрібно відмітити, що протягом 2002 – 2003 років по
адміністративних штрафах, накладених Адміністративною комісією
міськвиконкому не сплачено, а отже, недоотримано бюджетних коштів в
загальній сумі 374,0 грн.

Перевіркою надходжень на поточний рахунок міського бюджету також
встановлено, що протягом січня-жовтня 2003 року до бюджету міста надходила
плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами за кодом класифікації доходів бюджету 140611 “Плата за
ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами”. Потрібно відмітити, що відповідно до вимог п.3 ст.38 Закону
України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” плата за ліцензії на
право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
належить до доходів бюджетів АР Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів
міст Києва і Севастополя.
Вищезгадані надходження також передбачені за кодом класифікації доходів
бюджету 14061100 “Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами” в Додатку 1 до Рішення
Київської обласної ради “Про обласний бюджет Київської області на 2003 рік”
від 23.01.03 № 061-06-ХХІV в сумі 5250,0 тис. грн..
Необхідно відмітити, що сума помилково зарахованої до бюджету міста плати за
ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами в розмірі 10004,0 грн. була перерахована до обласного бюджету в
листопаді 2003 року.
Таким чином, загальна сума платежів незаконно зарахованих до міського
бюджету складає 4900,00 грн., які підлягають зарахуванню до державного
бюджету.

Для перевірки цільового та законного використання кошті міського
бюджету було проведено зустрічну перевірку в Боярському міському виробничому
управлінні житлово-комунального господарства. Відповідно до розпорядження
голови виконавчого комітету Боярської міської ради від 13.09.2002 року №
131/1 було виділено 5,0 тис.грн. Боярському міському виробничому
управлінні житлово-комунального господарства для придбання контейнерів для
сміття. Зазначені кошти були перераховані платіжним дорученням від
16.09.2002 року № 689 Боярському МВУЖКГ в повному обсязі . Проведеною
зустрічною перевіркою встановлено, що виділені згідно розпорядження кошти
були використані для придбання контейнерів для сміття про що свідчать
представлені для перевірки рахунок-фактура від 16.10.2002 року б/н на
суму4800,06 грн. та накладна від 11.11.2002 року № 97 на суму 4800,06 грн.
за придбані 15 шт. контейнерів. Слід відмітити, що за придбані контейнери
для вивозу сміття Боярське МВУЖКГ перерахувало кошти Києво-Святошинському
РВУЖКГ платіжним дорученням від 16.10.2002 року № 783, тобто на 199,94 грн.
більше ніж отримано товару. Вищезазначене свідчить про безпідставне
перерахування коштів в сумі 199,94 грн

Проведеною зустрічною перевіркою зоконності перерахування коштів
міського бюджету згідно розпорядження голови Боярської міської ради Білюка
А.І. від 08.04.2002 року № 50, у зв?язку із заборгованістю по оплаті
автопослуг КУ ВМП «Боярська автошкола», що здійснювала забезпечення
продуктами харчування дитячі дошкільні заклади м. Боярка та відповідно до
листа КУ ВМП «Боярська автошкола» від 02.04.2002 року № 14 було перераховано
кошти в сумі 2500,0 грн. на рахунок КУ ВМП «Боярська автошкола».
Вищевказані кошти були перераховані Боярською міською радою платіжним
дорученням від 09.04.2002 року № 259 на суму 2500,0 грн.
Слід відмітити, що перерахування коштів здійснювалося згідно
рахунку – фактури від 08.04.2002 року № 16, виставленого Боярській міській
раді КУ ВМП «Боярська автошкола». В рахунку – фактурі від 08.04.2002 року №
16 було зазначено, що Боярська міська рада повинна здійснити оплату
транспортних послуг, наданих дитячим дошкільним закладам м. Боярка протягом
ІІ півріччя 2001 року.
Відповідно до листа КУ ВМП «Боярська автошкола» від 02.04.2002 року
№ 14 постачання продуктів харчування дитячим садкам м. Боярки здіснювалось
власним автотранспортом та в розмір торгівельної надбавки (22 %)
транспортні послуги не включились, в зв?язку з чим автошкола звернулася з
проханням провести доплату за надані транспортні послуги.
Відповідно до пояснення директора та економіста КУ ВМП «Боярська автошкола»
попередньо було заплановано, що кошти будуть надходити на розрахунковий
рахунок автошколи безпосередньо від міськради згідно з Додатком до рішення
Боярського міськвиконкому від 19.07.2001 року, де наведений розподіл коштів
для дитячих дошкільних закладів м. Боярки на ІІ півріччя 2001 року в
загальній сумі 75000,0 грн. (рівномірно на кожний місяць), що дасть
можливість здійснювати оптові закупки продуктів на базах і забезпечувати
ними дитячі садки. Фактично виявилось, що кошти від міськради одержував
кожен дитячий садок окремо і перераховув на рахунок автошколи на свій розсуд
самостійно, що призвело до неможливості оптової закупівлі продуктів
харчування, заборгованості дитсадків за поставлені продукти харчування і в
решті-решт збитковості КУ ВМП «Боярська автошкола» (пояснення економіста
Могили С.В. прикладається).
Для перевірки були представлені розрахунки економіста КУ ВМП
«Боярська автошкола» Могили С.В., що доводять збитковість діяльності
автошколи при співробітництві з дитячими дошкільними закладами, які були
зроблені лише в 2002 році, хоча такий аналіз необхідно було проводити з
початку надання послуг, передбачених укладеними договорами з дитячими
дошкільними закладами (розрахунки додаються). Слід відмітити, що при
ситуації, що склалася, жодна із сторін не скористалася правами,
передбаченими укладеними договорами, а саме, п.3.5 передбачалося, що у
випадках, коли з вини споживача (дитячі дошкільні заклади) на розрахунковий
рахунок продавця (КУВМП «Боярська автошкола») гроші не надійшли, замовлення
залишається не виконаним або переноситься на термін до моменту одержання
оплати, а також, п.5.1 згідно якого, всі спори, що виникають між сторонами
діючого договору вирішуються шляхом переговорів або в арбітражному суді.
Таким чином, перерахування Боярською міською радою коштів для
оплати транспортних послуг наданих КУВМП «Боярська автошкола» при доставці
продуктів харчування для дитячих дошкільних закладів в сумі 2500,0 грн. є
безпідставною, оскільки ці витрати повинні ,в обовязковому порядку, бути
враховані в торгівельній надбавці на момент початку спільної діяльності
сторін договору.

Перевіркою законності витрачання бюджетних коштів встановлено, що протягом
2002-2003 років Боярська міська рада оплачувала рахунки за телефонні
переговори інших установ та організацій, а саме, здійснювалась оплата за
користування телефонним номером 38-185, який знаходиться на балансі
Українського товариства мисливців та рибалок (відділення
Києво-Святошинського району) та за користування телефонним номером 40-240,
який використовувався Києво – Святошинським територіальним центром
обслуговування одиноких громадян та інвалідів, відділом субсидій і
соціального захисту населення Києво – Святошинського району та клубом
інвалідів “Ікар”. Загальна сума невідшкодованих коштів за оплату телефонних
розмов Боярській міській раді вище перерахованими установами і організаціями
2260,00 грн.

При веденні бухгалтерського обліку операцій на поточному рахунку міського
бюджету бухгалтерія Боярської міської ради керується діючою “Інструкцією по
бухгалтерському обліку виконання бюджетів”, затвердженою наказом
Міністерства фінансів СРСР від 16.05.1975 року № 49, (далі Інструкція №49)
та „Інструкцією по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку
виконання державного та місцевих бюджетів”, затвердженою наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 року № 119 (із змінами та доповненнями).
Потрібно відмітити, що всупереч вимог абзацу третього п 4.3. Інструкції № 49
Книга поточних рахунків розпорядників кредитів і касових видатків (ф. № 3-ф)
ведеться не по встановленій формі, крім цього в графі четвертій, п’ятій,
шостій і сьомій не записані суми асигнувань, в межах яких можуть проводитись
видатки, а також зміни, внесені протягом року в затверджений бюджет, що, в
свою чергу призводить до зниження контролю щодо витрачання коштів бюджету
лише в межах передбачених асигнувань. Під час ревізії виявлене порушення
було усунуто.

По закінченні кожного звітного кварталу всі документи підшиваються в папку,
але всупереч вимог п. 1.2.5 Інструкції № 49 листи у справах не пронумеровані
та на обкладинці не проставлена їх кількість.
Також, в порушення п. 1.12 Інструкції № 49 в Розпорядженнях на перерахування
коштів з поточного рахунку бюджету міста ф. 5 мають місце необумовлені
виправлення. Розпорядження пронумеровані в хронологічному порядку, Журнал
реєстрації розпоряджень ведеться.
В порушення п. 3.3 Інструкції № 49 платіжні доручення на перерахування
коштів з поточного рахунку міського бюджету бухгалтерією міської ради не
нумерувались з початку року в послідовному порядку. Реєстрація платіжних
доручень на перерахування коштів ведеться в Журналі реєстрації платіжних
доручень.

Перевіркою банківських операцій по всіх рахунках за період з 01.01.2002 року
по 31.12.2003 року встановлені факти безпідставного списання грошових коштів
на видатки установи (субрахунок 802 “Видатки з місцевого бюджету на
утримання установи та інші заходи”) на загальну суму 8109,0 грн. за придбані
товарно-матеріальні цінності, а саме вивіски, герб України, прапор та
спортивний інвентар, які згідно “Інструкції про кореспонденцію субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій
бюджетних установ”, затвердженої наказом Державного казначейства України від
10.07.2000 № 61 повинні бути відображені на субрахунку 364 “Розрахунки з
іншими дебіторами” (довідка про безпідставно списані товарно-матеріальні
цінності додається).
Також, слід відмітити, що меморіальні ордери ведуться не встановленої форми,
що є порушенням інструкції “Про форми меморіальних ордерів бюджетних
установ”, затвердженої наказом Держказначейства України від 27.07.00 року №
68.

Результати ревізії збереження, правильності та ефективності використання
бюджетних коштів, товарно-матеріальних цінностей та комунального майна по
виконавчому комітету Боярської міської ради за період з 01.04.2002 р. по
01.01.2004 р.

Перевірити правильність складання кошторисів за 2002-2003 рр., згідно
Постанови КМУ “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” №228 від
28.02.2002 р. не можливо, в зв”язку з не наданням їх для перевірки.

Згідно звіту про виконання спеціального фонду бюджету Боярської міської ради
за 12 місяців 2003р. видатки на утримання органів місцевого самоврядування
кошторисом не передбачені. Фактичні видатки за 2003р., згідно звіту,
становлять 19,22 тис.грн.
.
Таким чином, незаконні видатки по спеціальному фонду за 2002р.- 2003 рр. по
органах місцевого самоврядування склали 42,65 тис.грн.
В порушення п.5 Постанови КМУ №228 від 28.02.2002р. “Про порядок складання,
розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і
видатків бюджетних установ та організацій” кошторисом на 2002-2003рр. не
передбачена стаття витрат по коду 1113 “Виплата по тимчасовій
непрацездатності”.
Перевіркою бухгалтерських звітів встановлено, що за період з 01.04.2002 р.
по 01.01.2004 р. проводилась оплата по листах тимчасової непрацездатності.
Загальна сума вище вказаних виплат, не передбачених кошторисом, по Боярській
міській раді склала 17,1 тис. грн., кошти використовувались слідуючим чином:
2002 рік видано:
матеріальної допомоги мешканцям міста – 19954,99 грн.;
стипендії сиротам – 92 грн.;
стипендії спортсменам – 2400 грн.;
харчування суддів, спортсменів – 4442 грн.;
компенсації постраждалих від аварії на ЧАЕС – 50 грн.;
під звіт на придбання господарських та канцелярських товарів – 4061,01 грн.;
2003 рік видано:
матеріальної допомоги мешканцям міста – 32635 грн.;
стипендії спортсменам – 1850 грн.;
харчування суддів, спортсменів – 2600 грн.;
для проведення конкурсів - 620 грн.;
заробітної плати (аванс) – 150 грн.;
під звіт на придбання господарських та канцелярських товарів – 16495 грн.
Таким чином, кошти, отримані на виплату матеріальної допомоги, в
сумі 32760,01 грн. міською радою використані не за призначенням. (Додаток
2,3).
Перевірка обґрунтованості витрат на оплату праці

Штатні розписи виконавчого комітету Боярської міської ради затверджені
міським головою Виборною З.А. станом на 16.04.2002р. у кількості 38,5
штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 11759,03 грн., на
01.02.2003р. - 42 штатні одиниці з місячним фондом заробітної плати -
14236,77грн. та на 01.09.2003р. - 42 штатні одиниці з місячним фондом
заробітної плати – 18529,5 грн.
Нарахування заробітної плати працівникам Боярської міської ради бухгалтерія
здійснює відповідно до штатного розпису на підставі табелів обліку робочого
часу.
Проведеною вибірковою перевіркою нарахування і виплати заробітної плати
встановлено незаконних видатків по оплаті праці всього – 10767,93 грн.
Розміри посадових окладів, надбавок за ранги посадових осіб місцевого
самоврядування та умови їх оплати праці встановлені відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2288 \\\\\\\"Про впорядкування умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та
інших органів\\\\\\\" з подальшими змінами і доповненнями.
В порушення вимог п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.1996 р.
№ 1295 \\\\\\\"Про умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів\\\\\\\" надбавка за особливий характер роботи та
інтенсивність праці встановлена у розмірі 60% посадового окладу з
урахуванням доплати за ранг, як керівникам самостійних відділів Чабан І.М. -
завідуючій відділом з питань економіки і підприємства, Гапоненко З.М. -
завідуючій загальним відділом та Гайдамаці Л.І. - завідуючій відділом
бухгалтерського облік.
Відповідно до структури апарату Боярської міської ради, виконкому та
виконавчих органів ради відділ з питань економіки і підприємства, загальний
відділ та відділ бухгалтерського обліку не є відокремленою юридичною особою,
а їх керівники - розпорядниками коштів.
В результаті проведеного перерахунку переплата надбавки за жовтень – грудень
2003 р. становить 1228,24грн. та зайво Книга реєстрації шляхових листів не
ведеться.
перераховано в фонди (37%) – 454,45 грн.
Преміювання міського голови, надання йому матеріальної допомоги здійснюється
за рішенням Боярської міської ради у межах затвердженого фонду оплати праці.
В порушення ст.4 Закону України від 26.06.1997 № 400/97 – ВР “Про збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування” збір на оплату праці
працюючих інвалідів бухгалтерією міської ради визначався в розмірі не 4%, а
32%.
Внаслідок цього за період з січня 2002 року по січень 2004 року зайво
перераховано бюджетних коштів до Пенсійного фонду в сумі 8213,49 грн.
Фактичні показники спидометра легкового автомобіля ВАЗ 21093 станом на
03.02.2004 р. склали 179626 км, по шляхових листах – 179560 км. Різниця
складає 66 км.
В порушення “Інструкції про порядок ведення трудових книжок на
підприємствах, в установах і організаціях ”, затвердженої спільним наказом
Міністерства праці України, Мінстату України, Мінсоцзахисту населення
України від 29.07.1993р. №58:
книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них не прошнурована та не
скріплена печаткою, підпис керівника відсутній;
Вибірковою перевіркою договорів оренди та розрахунків орендної плати
встановлено не доотримання фінансових ресурсів за здачу майна в оренду в
сумі 10008,18 грн.,
Перевіркою дотримання вимог Закону України “Про закупівлю Інвентарні картки
на основні засоби форми №ОС-6 не ведуться.
Книга кількісно-сумового обліку форми №З-6 не ведеться.
товарів, робіт і послуг за державні кошти” № 1490-ІІІ від 22.02.2000 р.
перевірити не можливо, в зв”язку з не наданням документів для перевірки.
Головний контролер-ревізор Міський голова
м. Боярка
КРУ в Київській області
Р.В.Гладкий
З.А.Виборна
Заступник начальника відділу
КРВ В Києво-Святошинському районні В.о. головного бухгалтера
Т.А. Смоловик
О.В.Німенко

Один екземпляр акту отримала :
З.А.Виборна