Информационный портал

Позов Ярового В. М.

Опубликовано - 28 января 2006, в раздел - Новости города Боярка, просмотров - 5 542Києво-Святошинський районний місцевий суд Київської області М.Київ, вул. Янтарна, 12.
Заявник: Яровий Віктор Миколайович 08154, Київська область, м.Боярка, вул. 40 років Жовтня буд.53-А, кв.47, д.т.: 8-298-40-9154, м.т. 8-067-765-99-06.

Суб'єкт оскарження: Боярська міська рада 08154, Київська область, м.Боярка, вул. Білогородська, 13. Тел.: 8-298-42-246 (приймальня голови), 8-298-43-241 (керуючий справами), 8-298-41-705 (загальний відділ).

Про визнання незаконним та скасування рішень Боярської міської ради.
СКАРГА
(в порядку глави 31-А ЦПК України)
13 травня 2005 року Боярська міська рада прийняла ряд рішень, якими порушуються мої права та створюються перепони для реалізації мною моїх конституційних прав.

Так, Боярська міська рада прийняла такі рішення:


1) «Про скасування рішення Боярської міської ради від 09 лютого 2005 року «Про призначення на 15 травня 2005 року виборів Боярського міського голови, замість вибулого». 2) «Про скасування рішення Боярської міської ради від 22 січня 2004 року «Про висловлення недовіри Боярському міському голові Виборній З.А.». 3) «Про обрання секретарем Боярської міськради Мазуренка В.П.».

Я вважаю ці рішення Боярської міської ради незаконними і такими, що підлягають скасуванню на підставі наступних аргументів.

Tак, 22 січня 2004 року Боярська міська рада прийняла рішення, яким висловила недовіру тодішньому Бояському міському голові Виборній ЗА. та двома третинами голосів достроково припинила її повноваження, як міського голови.

Виборна З.А. оскаржила рішення Боярської міського ради про висловлення їй недовіри та дострокове припинення її повноважень до Києво-Святошинського районного суду, який рішенням від 02 березня 2004 року відмовив їй у задоволенні цієї скарги.

Ухвалою Апеляційного суду Київської області від 23 червня 2004 року було відмовлено Виборній З.А. у задоволенні її апеляційної скарги та залишено в силі рішення районного суду по ці й справі.

Ухвалою Верховного Суду України від 09 березня 2005 року у задоволенні касаційної скарги Виборної З.А. по цій справі, відмовлено, рішення Києво-Святошинського районного суду та ухвала Апеляційного суду Київської області, залишені в силі. Копія ухвали Верховного Суду України додається.

Відповідно до ч.7 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про це, ... »

Таким чином, я вважаю, шо Виборна З.А. втратила свої повноваження Боярського міського голови в день прийняття Боярською міською радою рішення про дострокове припинення її повноважень, а саме 22 січня 2004 року.

Відтак, набути знову повноважень Боярського міського голови Виборна З.А. могла лише в результаті повторного обрання міським головою жителями м.Боярки, за умови її участі у виборах, які призначено на 15 травня 2005 року.

Разом з тим. Виборна З.А. оскаржуваним рішенням Боярської міської ради, 13 травня 2005 року незаконно поновлена в правах Боярського міського голови.

Вже в статусі міського голови 13 траг'п;? 2005 року Виборна З.А. внесла на розгляд Боярської міської ради пропозицію про обрання секретарем ради Мазуренка В.П. і сесія ради погодившись із цією пропозицією обрала Мазуренка В.П. секретарем ради.

Це рішення також є незаконним, оскільки Виборна З.А. не є легітимним міським головою, а тому не мала права вносити пропозицію щодо кандидатур секретаря ради на розгляд пленарного засідання ради.

Крім того, це рішення міської ради суперечить ч.І ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка встановлює, що «Секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією сільського, селіпцного, міського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі».

Мазуренко В.П. не є депутатом Боярської міської ради, оскільки після звільнення з посади Виборної ЗА. в 2004 році впродовж тривалого часу був Боярським міським головою, вів сесії ради, а тому відповідно до п.3 ч.1 ст.5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» автоматично втратив свої депутатські повноваження, оскільки ця норма закону передбачає, що «1. Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі: 1) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень».

09 лютого 2005 року Боярська міська рада прийняла рішення про призначення на 15 травня 2005 року виборів Боярського міського голови, замість вибулого.

Таке рішення Боярською міською радою було прийнято відповідно до ч.1 ст. 50 Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів». Прийняття такого рішення Боярською міською радою було не її правом, а обов'язком, покладеним на неї законом.

За період з 09 лютого 2005 року до 13 травня 2005 рокуу м. Боярка здійснено цілий ряд заходів по організації та проведенню виборів міського голови. Територіальна міська виборча комісія відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів» провела всі необхідні організаційно-розпорядчі заходи, на реалізацію яких із міського бюджету було витрачено кошти, передбачені кошторисом передвиборчої кампанії.

Незважаючи на це, 13 травня 2005 року Боярська міська рада прийняла рішення, яким скасувала своє попереднє рішення від 09 лютого 2005 року про призначення виборів міського голови на 15 травня 2005 року.

Вважаю, що рішення Боярської міської ради від 13 травня 2005 року про скасування свого рішення від 09 лютого 2005 року є рішенням про скасування в такий спосіб виборів міського голови, які призначено на 15 травня 2005 року. Тобто це рішення спрямовано на зрив виборів. Цим самим грубо порушено ст. 50 Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних-міських голів» та ст.38 Конституції України, яка передбачає що «громадяни мають право... вільно обирати ї бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ».

Прийнятим 13 травня 2005 року рішенням про скасування виборів Боярського міського голови. Боярська міська рада грубо порушила мої конституційні права.

12 квітня 2005 року я був зареєстрований Боярською міською територіальною виборчою комісією кандидатом на посаду Боярського міського голови для участі у виборах міського голови, призначених на 15 травня 2005 року, про що мені було видано посвідчення № 5 від 12.04.2005р.

Цим рішенням грубо порушено моє активне виборче право, оскільки 15 травня 2005 року я маю намір брати участь у виборах в якості кандидата на посаду міського голови, а відтак можу бути обраний населенням м.Боярки міським головою. Крім того це позбавляє мене реалізувати моє пасивне виборче право - брати участь у голосуванні на виборах міського голови.

Загальний висновок. Боярська міська рада прийняла оскаржувані рішення з грубим порушенням діючого законодавства. Ці рішення грубо порушують мої конституційні права та свободи і створюють перепони для реалізації мною мого конституційного права обирати Боярського міського голову замість вибулого та обиратись на цю посаду.

В отриманні оскаржуваних цією скаргою рішень, на вимогу іншого кандидата на посаду Боярського міського голови Данченка В.О., Боярська міська рада відмовила, про що складено акт за моєю участю. В зв'язку з цим копії цих рішень не можуть бути додані цієї скарги. Відповідно до ст.47 ЦПК України, прошу суд витребувати у суб'єкта оскарження своєю ухвалою всі копії рішень ради. Акт додасться.

В процесі підготовки цієї скарги мною понесено судові витрати на сплату державного мита в сумі 3,40 гривень та витрати на оплату послуг адвоката Грабара М.Ф. (витрати для надання юридичної допомоги) у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, згідно договору .N 08/05 від 13 травня 2005 року. Копія договору додається.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.38 Конституції України, ст. 50 Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів», ст.5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 50, ч.7 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.248-1 - 248-8 Цивільного процесуального кодексу України

ПРОШУ:


1. Прийняти цю скаргу до свого провадження і враховуючи, що вибори Боярського міського голови призначено на 15 травня 2005 року, невідкладно розглянути її. 2. Визнати незаконними та скасувати рішення Боярської міської ради від 13 травня 2005 року, а саме:
1) «Про скасування рішення Боярської міської ради від 09 лютого 2005 року «Про призначення на 15 травня 2005 року виборів Боярського міського голови, замість вибулого».
2) «Про скасування рішення Боярської міської ради від 22 січня 2004 року «Про висловлення недовіри Боярському міському голові Виборній З.А.».
3) «Про обрання секретарем Боярської міськради Мазуренка В.П.».

3. Відповідно до ч.4 ст.248-7 ЦПК України при задоволенні скарги допустити негайне виконання рішення суду.

4. Відповідно до ч.3, ч.4 ст.248-4 ЦПК України негайно повідомити Боярську міську раду про подання до суду цієї скарги і про те, що подання скарги до суду зупиняє дію оскаржуваних рішень ради.

5. Відповідно до ст.248-8 ЦПК України покласти на Боярську міську раду витрати, пов'язані з розглядом скарги, включаючи судові витрати на сплату державного мита в сумі 3,40 гривень та витрати для надання юридичної допомоги (витрати на оплату послуг адвоката Грабара М.Ф.) у сумі 1000 (одна тисяча) гривень.

6. Витребувати у Боярської, міської ради всі оскаржувані у цій скарзі рішення від 13.05.2005р., рішення від 09.02.2005р., рішення від 22.01.2004р.

7. Допитати в якості свідків по цій справі наступних громадян:
1) Казановська Людмила Леонідівна, депутат Боярської міської ради, 08154, Київська область, м.Боярка, вул. Білогородська, буд.45, кв.100, дом.тел.: 8-298-40-384, моб.тел.: 8-050-384-44-30.
2) Данченко Владислав Олександрович, кандидат на посаду Боярського міського голови, 08154;. Київська область, м.Боярка, вул. Білогородська, буд.45, кв. 100, дом. тел.: 8-298-41-228, моб.тел.: 8-050-544-51-76.

Додаток:
1. Копія скарги на 5-й арк. - 1 екз.;
2. Квитанція про сплату державного мита - 1 екз.;
3. Копія посвідчення кандидата на посаду міського голови № 5 від 12.04.2005р. - 1 арк.;
4. Акт від 13.05.2005р. про відмову видати рішення сесії Боярської міської ради від 13.05.2005р. - на 1 арк.;
5. Копія ухвали Верховного Суду України від 09.03.2005р.;
6. Копія свідоцтва № 588 від 24.06.1994р. — на 1 арк.;
7. Договір № 08/05 від 13.05.2004р. (про надання юридичної допомоги) - на 3-х арк.;
8. Копія квитанції прибуткового касового ордеру № 08/05 від 13.05.2005р. - на 1 арк.;
9. Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 14.05.2005р. на 2-х арк.